koszt zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy – wszystko co trzeba o nim wiedzieć

7 marca 2022 / Koszt pogrzebu

Każda osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może skorzystać z jednorazowego zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez ZUS.

Kto może skorzystać z zasiłku pogrzebowego?

Nie ma sztywnych ram określających dokładnie, kto może skorzystać z zasiłku. W przepisach mowa jest o każdej osobie bądź instytucji, która poniosła koszty pochówku.

Zasiłek może więc pobrać nie tylko członek rodziny, ale także pracodawca, gmina, powiat, dom pomocy społecznej, a nawet osoba zupełnie obca, jeśli tylko pokryła koszty pogrzebu.

Jeśli chodzi o członków rodziny, to zaliczają się do nich małżonkowie, rodzice, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo, wnuki czy dziadkowie.

W jakim przypadku przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest po śmierci osoby, która miała przyznaną rentę bądź emeryturę, lub jest ubezpieczona w ZUS. Dotyczy także osób, które zmarły w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego.

Jeśli zmarły nie miał w momencie śmierci przyznanej renty i emerytury, lecz nabył do niej prawo, zasiłek także zostanie wypłacony. Zasiłek wypłacany jest także na osoby zmarłe na skutek wypadków i chorób zawodowych.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł dla członka rodziny zmarłej osoby, niezależnie od tego, ile wyniosły koszty pogrzebu. Jeśli pochówkiem zajęła się instytucja lub osoba obca, zasiłek rekompensuje koszty pogrzebu, jednak w wysokości nie większej niż 4000 zł. Jeśli pogrzebem zajęło się więcej osób, zasiłek należy podzielić między nie.

Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Przede wszystkim, należy złożyć do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Do niego trzeba dołączyć akt zgonu lub – w przypadku martwo urodzonego dziecka – akt urodzenia z dopiskiem, że urodziło się martwe.

Dodatkowo, dołączyć należy rachunki związane z kosztami pogrzebu, dokumenty będące potwierdzeniem pokrewieństwa, a także zaświadczenie o płaceniu składek.

Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Jeśli ten termin upłynie, roszczenie się przedawnia i wypłata zasiłku nie jest możliwa. Zdarza się, że termin ten jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na różne czynniki – na przykład późne odnalezienie ciała zmarłego. W takiej sytuacji trzeba złożyć do ZUS dokumenty, które określają powód opóźnienia.

Podsumowując, uzyskanie zasiłku pogrzebowego to możliwość choć częściowego odzyskania kosztów pogrzebu, a czasem bywają one dużym obciążeniem finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2024 © Koszt pogrzebu. Wszelkie prawa zastrzeżone.