Ile kosztuje pogrzeb w Chorzowie?

Zakład pogrzebowy ChorzówKoszty związane z organizacją pochówku zależą od wielu czynników, dlatego różnice w wydatkach mogą być nawet kilkukrotne. Ile trzeba zapłacić za pogrzeb w mieście Chorzów?

Co składa się na koszt pogrzebu?

Ostatnie pożegnanie zmarłego związane jest z różnymi wydatkami, które ponosi się w zakładzie pogrzebowym oraz w zarządzie cmentarza. Gdy pogrzeb jest organizowany w obrządku religijnym, koszt powiększa się też o opłaty parafialne, w tym ofiarę dla księdza.

Na koszt pogrzebu składają się głównie:
– Transport ciała zmarłego,
– Przechowanie ciała w chłodni,
– Trumna lub urna,
– Przygotowanie ciała do pochówku,
– Ewentualna kremacja ciała,
– Organizacja pogrzebu, w tym przewóz karawanem, opuszczenie i zasypanie trumny, umieszczenie urny,
– Kwiaty na pogrzeb,
– Oprawa muzyczna,
– Ofiara za mszę pogrzebową i inne opłaty parafialne,
– Opłaty cmentarne, w tym opłata za miejsce na cmentarzu.

Po pogrzebie koszty powiększają się o cenę tymczasowego grobu, a następnie wykonania nagrobka, którego cena zależy od rodzaju, wielkości, dodatków.

Dodatkowo koszt pogrzebu może być podwyższony o wydatki jak organizacja przewozu uczestników, stypa po pogrzebie, przygotowanie klepsydr, publikacja nekrologów, międzynarodowy transport zwłok, balsamowanie ciała.

Usługi pogrzebowe w Chorzowie

Zakład pogrzebowy Kocel – kocel.pl

Cena pogrzebu w Chorzowie

W mieście Chorzów koszt pogrzebu będzie wynosił średnio od 4000 zł do nawet ponad 15000 zł.

Przykładowe ceny usług pogrzebowych w Chorzowie:
– Przechowanie zwłok – od 50 zł za dobę,
– Transport zwłok – około 200-400 zł zależnie od dystansu, droższy jest transport międzynarodowy,
– Przygotowanie ciała do pochówku – 200-300 zł, wyższe koszty związane są z balsamowaniem ciała (tanatopraksją) – około 1000 zł,
– Trumna – 1000 zł za trumnę sosnową do ponad 2000 zł za dębową,
– Urna – 350-1000 zł,
– Kremacja ciała – 750-900 zł,
– Organizacja pogrzebu – 1600-3000 zł,
– Wiązanki, wieńce pogrzebowe – 100-500 zł,
– Msza pogrzebowa – 500-1000 zł,
– Opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat – od 800 zł,
– Wykopanie grobu – 800-1200 zł,
– Grób urnowy, miejsce w kolumbarium – od 500 zł.

Jak opłacić koszt pogrzebu?

Aby pokryć koszty pogrzebu, można wykorzystać zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS. Obecnie jego wysokość to 4000 zł.

Z zasiłku pogrzebowego można skorzystać, gdy zmarły był ubezpieczony w ZUS, miał rentę, emeryturę lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład. Zasiłek może też otrzymać osoba z rodziny lub inny organizator pochówku.

Uzyskanie zasiłku pogrzebowego redukującego koszt pogrzebu możliwe jest za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Zakład może również przygotować pochówek mieszczący się w kwocie zasiłku pogrzebowego lub innej kwoty, którą dysponuje osoba korzystająca z usług pogrzebowych.

2024 © Koszt pogrzebu. Wszelkie prawa zastrzeżone.